Handikappanpassning för alla miljöer i Göteborg

Låsproffsen i Göteborg erbjuder bekväma och smidiga handikappanpassningar för privata hem, lokaler och arbetsplatser. För personer med nedsatt rörelseförmåga blir resultatet en ökad tillgänglighet både i och utanför det egna hemmet.

Enligt gällande svensk lagstiftning och svenska byggregler ska nybyggda bostäder, arbetsplatser och lokaler till vilka allmänheten har tillträde vara projekterade och utförda så att dessa är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. Även på äldre byggnationer ställs krav på att hinder mot tillgänglighet ska kunna undanröjas med enkelhet. Mer information om detta hittar du på Boverkets webbsida.

Vi på Låsproffsen i Göteborg hjälper dig med handikappanpassning i Göteborg med omnejd där vi bl.a. monterar handikapplösningar för dörrautomatik såsom armbågskontakter och anpassade handtag. Vi säljer och monterar även taktila skyltar (blindskrift).

Låt oss föra en diskussion kring hur vi löser din fastighets behov av handikappanpassning – kontakta oss idag.

Handikappsanpassning | Låsproffsen

Kontakta oss idag

Kontakta din låssmed i Göteborg. Vi har jour dygnet runt, året om, alla jobb utförs av behörig personal och vi levererar alltid säkra låstjänster.

 031-13 13 13

Kontakta Låsproffsen

031-13 13 13 – Det enda låsnummer du behöver