När du behöver hjälp med handikapp-anpassning i Göteborg

Handikappanpassning för alla miljöer i Göteborg

Låsproffsen i Göteborg ger dig bekväma och smidiga tillgänglighetslösningar

handikappanpassning i Göteborg

Enligt gällande svensk lagstiftning och svenska byggregler ska nybyggda bostäder, arbetsplatser och lokaler till vilka allmänheten har tillträde vara projekterade och utförda så att dessa är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Även på äldre byggnationer ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Mer information om detta hittar du bl a på Boverkets webbsida.

Låsproffsen i Göteborg hjälper dig med handikappanpassning i Göteborg med omnejd i form av montering av dörrautomatik för handikappslösningar som t ex armbågskontakter och anpassade handtag. Vi säljer och monterar även taktila skyltar (blindskrift).

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring din fastighets behov av tillgänglighetsanpassning och hur vi bäst löser detta.

Kontakt Jour 031-13 13 13