Låsproffsen riktar skeva aluminiumdörrar och ståldörrar.

dörriktning riktning av metalldörrar inbrotsskada

Slipp långa leveranstider för ny dörr rikta den befintliga

Vi på Låsproffsen har stor erfarenhet av inbrottsreparationer. Ibland behöver man inte byta ståldörr eller aluminiumdörr / metallpartier efter inbrott/påkörning utan det räcker med att rikta dem. Kostnaden blir lägre och er verksamhet blir påverkad i mindre utsträckning.